Tag Archives: เป็นปธน.คนใหม่

ปากีฯเลือกนักธุรกิจคนสนิทนายกฯเป็นปธน.คนใหม่

ปากีฯเลือกนักธุรกิจคนสนิทนายกฯเป็นปธน.คนใหม่

นักการเมืองปากีสถาน ลงมติเสียงส่วนใหญ่เลือกนักธุรกิจคนดังทางใต้ ซึ่งเป็นคนสนิทของนายกรัฐมนตรี... 
Posted in ข่าวต่างประเทศ | Tagged , , , | Comments Off on ปากีฯเลือกนักธุรกิจคนสนิทนายกฯเป็นปธน.คนใหม่