Tag Archives: สารคดี

สี่พันดอน : วิถีประมงเก่าแก่บนเส้นด้าย

สี่พันดอน : วิถีประมงเก่าแก่บนเส้นด้าย

  “ปลาใหญ่… ปลาใหญ่… ปลาใหญ่” เสียง ตะโกนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ที่บ้าน... 
Tagged , | Comments Off on สี่พันดอน : วิถีประมงเก่าแก่บนเส้นด้าย
ปริศนาแห่งภพภูมิของ ‘ชาวมายา’

ปริศนาแห่งภพภูมิของ ‘ชาวมายา’

             ริมทุ่งข้าวโพดเล็กๆ แห่งหนึ่ง ใกล้ซากปรักนครชีเชนอิตซา ของชาวมายาโบราณ... 
Tagged , , | Comments Off on ปริศนาแห่งภพภูมิของ ‘ชาวมายา’
อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!

อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!

             ราชสีห์เป็นสัตว์ที่ซับซ้อน สง่างามยามเห็นอยู่ห่างๆ แต่เป็นหนามยอกอกอันน่าพรั่นพรึงสำหรับชาวบ้านผู้ต้องใช้ชีวิตร่วมกับพวกมัน... 
Tagged , , , | Comments Off on อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!
ปริศนา! บรรพบุรุษผู้ ‘ลี้ลับ’

ปริศนา! บรรพบุรุษผู้ ‘ลี้ลับ’

            ในเขตเทือกเขาอัลไตทางใต้ของไซบีเรีย ห่างจากชายแดนรัสเซียด้านที่ติดกับมองโกเลีย... 
Tagged , , | Comments Off on ปริศนา! บรรพบุรุษผู้ ‘ลี้ลับ’
คลื่นคนล้น ‘เอเวอเรสต์’…!

คลื่นคนล้น ‘เอเวอเรสต์’…!

  สารคดีวันนี้ พูดเรื่องของสุดยอดภูเขา เอเวอเรสต์… หนึ่ง ชั่วโมงหลังออกเดินทางจากแคมป์บนสุดตามแนวสันเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ... 
Tagged , | Comments Off on คลื่นคนล้น ‘เอเวอเรสต์’…!