Tag Archives: ราชสีห์

อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!

อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!

             ราชสีห์เป็นสัตว์ที่ซับซ้อน สง่างามยามเห็นอยู่ห่างๆ แต่เป็นหนามยอกอกอันน่าพรั่นพรึงสำหรับชาวบ้านผู้ต้องใช้ชีวิตร่วมกับพวกมัน... 
Tagged , , , | Comments Off on อยู่ร่วมโลกกับสิงโต!