Tag Archives: ปล้นคุกปากีฯ

‘ตาลีบัน’ปล้นคุกปากีฯ ปล่อยนักโทษ250คน เชื่อมีคนในช่วย

‘ตาลีบัน’ปล้นคุกปากีฯ ปล่อยนักโทษ250คน เชื่อมีคนในช่วย

กลุ่มตาลีบันได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมระเบิดครบมือบุกเรือนจำกลางที่ปากีสถานโดยความช่วยหลือของคนใน... 
Posted in ข่าวต่างประเทศ | Tagged , , , | Comments Off on ‘ตาลีบัน’ปล้นคุกปากีฯ ปล่อยนักโทษ250คน เชื่อมีคนในช่วย